Bärbar dator på skrivbord vid papper, penna och mugg.

Föreningsportalen

Föreningsportalen är Bodens kommuns nya bidrags- och bokningssystem. Föreningar loggar in på föreningsportalen för att bl.a. söka bidrag och boka tider i Bodens kommuns idrottsanläggningar. Föreningarna kan även uppdatera kontaktuppgifter och ladda upp årsmöteshandlingar och dokument för inlämning till Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen.

Befintlig användare

Föreningar som fyllt i och skickat in Fullmakt till Föreningsportalen kan logga in i portalen och arbeta i systemet. Inloggning görs med mobilt BankID. Inloggning till föreningens "Mina sidor" är knuten till personnummer, så om du är osäker på om du har åtkomst till föreningsportalen kan du i första hand kontakta din förening och be föreningsadministratören se över din behörighet.

Ny användare

Nya föreningar som vill registrera sig ska fylla i Fullmakt till Föreningsportalen för att få åtkomst till systemet. Föreningen kan logga in i portalen så fort fullmakten inkommit till Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. Ifylld blankett skickas till bidrag@boden.se eller postas till:

Bodens kommun
Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen
96134 Boden

En knapp som länkar till föreningsportalen.

För frågor om Föreningsportalen kontakta Föreningsservice.

Kontaktpersoner Föreningsservice

nina.uusitalo@boden.se / 0921-624 90
agneta.kemlen@boden.se / 0921-623 13
alf.wennskog@boden.se / 0921-623 18

Ladda ner dokument
Informationsbrev om Föreningsp...
Ladda ner dokument
Anmälan och fullmakt till Före...
Senast uppdaterad: 2021-02-26