Inställda träningstider

Inomhushallarna stänger för ordinarie verksamhet från och med 1 juni
Generella stängtider

Dag före röd dag stänger anläggningarna 16.00, röd dag stänger 18.00.

14 dagars framförhållning gäller vid bokning av match eller arrangemang om träningstider utgår eller om schemalagd verksamhet på andra sätt påverkas.
Träningstider kan dock på grund av andra orsaker utgå med kortare varsel. Ersättningstider lämnas inte. 

Observera att matcher eller arrangemang arrangerade av förening som endast påverkar egen förenings träningstid ej är medtagna i sammanställningen

Senast uppdaterad: 2023-05-09