Kulturarrangemangsstöd

Varför finns stödet?
Syftet med kulturarrangemangsstödet är att stötta föreningar som vill genomföra utåtriktade kulturarrangemang eller kulturaktiviteter i Boden.

Vem kan söka?
Föreningar i Boden. Utomstående ideella föreningar kan beviljas stöd vid samarrangemang tillsammans med förening/föreningar registrerade i Boden.

För vad kan man söka?
En kulturell aktivitet eller ett kulturarrangemang som ska genomföras i Boden. Arrangemanget ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten att besöka (inte enbart för begränsad grupp, exempelvis medlemmar). Arrangemangsstöd kan ej beviljas för aktivitet som redan beviljats kulturverksamhetsstöd.

Arrangemangsstöd upp till 10 000 kronor kan sökas för arrangemangets eller aktivitetens totala omkostnad. För ansökningar där ansökt belopp överstiger 15 000 kronor kan stöd beviljas upp till 75% av arrangemangets totala omkostnad, dock max 65 000 kronor. Vid högre ansökningsbelopp behandlas ansökan i Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Om arrangemanget beviljats stöd av Bodens kommun ska detta framgå i marknadsföringen av arrangemanget.

Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten i god tid innan arrangemangets genomförande. I ansökan ska beskrivning av det planerade arrangemanget, budget med förväntade kostnader och intäkter och verksamhetsplan för aktuellt verksamhetsår bifogas. Blankett används i andra hand eller om förening ej har fått inloggning till Föreningsportalen.

Redovisning och utbetalning
Redovisning av stöd ska ske på särskild blankett eller via e-tjänst senast sex veckor efter att arrangemanget har avslutats. Efter godkänd redovisning betalas stödet ut. Bidraget kan även betalas ut i förskott efter prövning av arrangemangets budget.

Gå till Föreningsportalen

Ladda ner dokument
Ansökan om kulturarrangemangss...
Ladda ner dokument
Redovisning av genomfört kultu...
Senast uppdaterad: 2020-04-14