Personer dansar på scen.

Kulturstipendium

Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens kulturstipendium finns till för att uppmärksamma personer som gjort och/eller gör betydande insatser för kulturlivet i Boden. Insatserna ska vara av värde för den kulturella utvecklingen i kommunen och ingå i något av ämnesområdena konst, konsthantverk, design, musik, drama, film, foto, litteratur, kulturminnesvård eller annat för den kulturella utvecklingen väsentligt område.

Känner du någon som du tycker borde uppmärksammas för sin kulturella gärning och engagemang? 

Regler för stipendiet

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden utser två stipendiater, en kvinna respektive en man, utifrån inkomna nomineringar. Enskild person kan söka stipendiet men förslag till stipendiat kan också lämnas av en organisation, ett företag eller av annan enskild person. Vid val av stipendiat ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas. Stipendiet utdelas under ett kulturarrangemang och stipendiebeloppet uppgår till 10 000 kronor.

Hur söker jag eller nominerar jag en person till stipendiet?

Vem som helst kan söka eller nominera personer till Kulturstipendiet. Nomineringen ska vara inskickad senast den 4 oktober  2020. Via den här sidan kan du skicka in din nominering via formulär. Du kan också välja att skicka in din nominering via mejl till kfu@boden.se. 

Historik

Bodens kommuns kulturstipendium inrättades 1984. Sedan dess har totalt 40 personer och föreningar i Boden uppmärksammats för sina viktiga insatser inom bland annat musik, konst, teater, litteratur och hantverk. 2017 beslutade kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att utöka stipendiet så att två personer, en kvinna respektive en man, årligen skulle motta kulturstipendiet och prissumman á 10 000 kronor. I listan kan du se vilka som mottagit stipendiet sedan starten 1984.

År

Vinnare

2019

Lina Denevald
Thomas Lindell

2018

Sally Sundbom
Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening

2017 Linnéa Byberg
Göran Gafvelin
2016 Therese Henriksson
2015 Charissa Martinkauppi
2014 Jolanta Nowakowski
2013 Torgil Blom
2012 Jonas Selberg Augustsén
2011 Marlene "Madde" Lundberg
2010 Ulrika Gyllrot Carina Nilsson
2009 Magnus Toresson
2008 Maria Einarsson
2007 Åke Sundberg
2006 Håkan Andersson
2005 Yessica Lövbrand
2004 Emil Jacobsson
2003 Boden Överluleå Hembygdsförening
2002 Bodens Konstgille
2001 Thomas Öhrn
2000 Fredrik Elmgren
1999 Jim Öman, Niklas Johansson & Ulf Johansson
1998 Armén Musikkår i Norrland
1997 Bertil Linné
1996 Bodenrevyn
1995 Salen Saleh
1994 Dan Söderström
1993 Anders Hjortenklev
1992 Henryk Nowokowski
1991 Cales Hammarström
1990 Kaisa Olsson
1989 Jan Borsgård, Lars Svedberg & Bo Westin
1988 KG Nordstörm
1987 Torsten Pettersson
1986 Ulla Ekh
1985 Gunilla Öhman
1984 Rune Tapper
Senast uppdaterad: 2020-11-10