Musikalen hair på Sagateatern

Kulturverksamhetsstöd

Kulturverksamhetsstödet riktar sig till både arrangerande och producerande föreningar som har en omfattande och regelbunden utåtriktad kulturverksamhet som berikar Bodens kulturliv. Stödet söks senast den 31 oktober och betalas ut i förskott. Föreningen redovisar det genomförda verksamhetsåret till Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen senast den 31 mars nästföljande år.

Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten senast 31 oktober för kommande kalenderår. Verksamhetsplan, preliminär budget, senast antagna årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelse ska bifogas med ansökan. Om föreningen beviljats kulturverksamhetsstöd föregående år måste redovisning av det genomförda verksamhetsåret ha skickats in innan ny ansökan kan behandlas. Stödet betalas ut i förskott.

Återredovisning
Föreningar som beviljats stöd redovisar aktiviteter, antal besökare per målgrupp samt ekonomiskt utfall senast den 31 mars nästkommande år. Redovisning lämnas in via Föreningsportalen eller via anvisad blankett. OBS: Redovisning för verksamhetsåret 2019 ska lämnas in på via blankett! Samtliga föreningar ska vid begäran kunna styrka intäkter och kostnader genom verifikat och kvitton. Om verksamhet eller del av verksamhet ej kunnat genomföras kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Till Föreningsportalen
Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Ansökan om årligt kulturverksa...
Ladda ner dokument
Redovisning av årligt kulturve...
Senast uppdaterad: 2020-04-14