Dator och föreningsportalen

Lokala aktivitetsstöd

Föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar, pensionärer och personer med funktionsvariationer har möjlighet att söka aktivitetsstöd för sina sammanträdestillfällen och aktiviteter.

Gemensamt för alla aktivitetsstöd är att de betalas ut retroaktivt, det vill säga perioden efter aktiviteternas genomförande. Sista datum för inrapportering av aktiviteter genomföra under höstperioden (1 juli-31 december) är den 25 februari. Sista datum för inrapportering av aktiviteter för vårperioden (1 januari - 30 juni) är den 25 augusti. Aktiviteterna kan inrapporteras i Föreningsportalen eller genom ifyllande av närvarokort som sammanställs på en ansökningsblankett som föreningen skickar in. Närvarokorten behöver bara skickas in på begäran vid kontroll.

Lokalt aktivitetsstöd

Vem kan söka? Aktivitetsstöd kan lämnas till förening som ordnat sammankomster för deltagare i åldersintervallet 7 – 25 år och/eller för personer med funktionsnedsättning (oavsett ålder) i ledarledd verksamhet. Sammankomsten ska ha varit minst 60 minuter för minst 3 och högst 30 deltagare per tillfälle och dygn. Om föreningens huvudsakliga målgrupp är personer med funktionsnedsättningar hänvisas dessa till aktivitetsstödet för personer med funktionsnedsättningar.

Lokalt aktivitetsstöd till föreningar för personer med funktionsnedsättningar

Vem kan söka? Föreningar som är anslutna till eller som har merparten av sina medlemmar anslutna till Handikappförbunden (HSO) genom något av medlemsförbunden eller föreningar som är anslutna till Norrbottens Parasportförbund.

Lokalt aktivitetsstöd till pensionärsverksamhet

Vem kan söka? Pensionärsföreningar vilka med lokalavdelning representerar, eller pensionärsförening med merparten av sina medlemmar anslutna till, någon av riksorganisationerna Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF), Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) samt Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG).
 

Till Föreningsportalen

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Regler och riktlinjer om Aktiv...
Ladda ner dokument
Regler och riktlinjer om Lokal...
Ladda ner dokument
Regler och riktlinjer om Aktiv...
Ladda ner dokument
Närvarokort för Lokalt Aktivit...
Ladda ner dokument
Ansökan om lokalt aktivitetsst...
Ladda ner dokument
Lokalt aktivitetsstöd
Senast uppdaterad: 2020-02-11