Närbild på gammal skrivmaskin

Om oss

Försvarsmuseum Boden är ett modernt museum som sätter Sverige och Bodens fästning i ett större perspektiv. I museets basutställning, Norrlands lås, gör du en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till idag, genom fred och krig ur flera perspektiv.

Vilken roll hade Sverige i världspolitiken under orostid och fredstid? Resan går från den stora mobiliseringen under första världskriget, en lugn mellankrigstid, andra världskriget och kalla kriget till ett lugnare närområde där det svenska försvarets uppgifter omprioriteras för att kunna användas i fredsbevarande insatser på alla kontinenter. Som besökare reser du i tid och rum. Försvarsmuseet följer en tidsaxel, gör nedslag i historien och visar det som påverkat utformningen av den svenska försvarspolitiken under 1900-talet. Vi visar även samhällsaktuella tillfälliga utställningar som berör eller upprör.

SMHA

Försvarsmuseum ingår som en del av SMHA Sveriges militärhistoriska arv, ett nätverk bestående av 26 statliga och statligt stödda museer. 

Kontakta oss

Har du frågor om Försvarsmuseum Boden, våra öppettider, våra utställningar eller annat? Ring 0921-628 00

Personal

Ulf Renlund
Museiintendent
Verksamhetsledare
Allmänna museifrågor, verksamhets- och butiksfrågor
ulf.renlund@boden.se 
0921-628 44
070-225 31 64

Helena Svanberg
Pedagogisk verksamhet
Skolvisningar och gruppbokningar 
helena.e.svanberg@boden.se
0921-628 38
070-590 06 50

Einar Norén Selberg
Antikvarie
Dokumentation, konstregistrering
einar.noren-selberg@boden.se
0921-627 28
070-217 48 32

Conny Drugge‚Äč
Museitekniker
conny.drugge@boden.se
0921-628 39
070-680 11 66

Facebook

https://www.facebook.com/ForsvarsmuseumBoden/

Adress

Försvarsmuseum Boden 
Granatvägen 2 
961 43 Boden

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-01-25