Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer över 50 deltagare. För övriga evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangörer genomför en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Om er förening planerar för ett arrangemang så ser vi gärna att ni genomför Folkhälsomyndighetens ”Riskbedömning av kommande evenemang och sammankomster”. Bodens kommun gör inga egna medicinska rekommendationer, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och till information från smittskyddsläkaren hos Region Norrbotten. Deras rekommendationer kan förändras över tid och därför vill vi betona att information bör kontrolleras löpande. 

Länk till folkhälsomyndighetens checklista Risker och åtgärder och Riskbedömningsverktyg inför evenemang:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/?fbclid=IwAR2PuzjwrCFv0712QtxMC4Q0sHzw5zMncynKM_4UryIj2A469DJJ9fyeMAo

Om er förening har beviljats kulturarrangemangsstöd för ett evenemang som ni väljer att ställa in så ska ni meddela detta till  kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. Ni kan då kontakta Nina Uusitalo (nina.uusitalo@boden.se / 0921-62490) eller Alf Wennskog (alf.wennskog@boden.se / 0921-62318).

Senast uppdaterad: 2020-03-31