Snabba Cash

Här kan du läsa mer om ungdomsstödet Snabba Cash. Stödet Snabba Cash finns till för att stödja ungdomar i åldern 13-25 år som ensamma eller i grupp vill genomföra ett arrangemang/projekt i Boden. Det sökta stödet kan högst uppgå till 10 000 kronor och fördelning av stödet sker genom handläggning av inkomna ansökningar - från ansökan till beslut på 14 dagar! 

Vem kan söka?

Ungdomar i åldern 13-25 år. Observera att en förening eller organisation inte kan söka stödet. För stödet gäller följande villkor:

Sökt stöd kan högst uppgå till 10 000 kr

  • Arrangemanget/projektet ska genomföras i Boden
  • Arrangemanget/projektet ska rikta sig till ungdomar
  • Arrangemanget/projektet ska vara till glädje och/eller nytta på något annat sätt för andra än de sökande
  • Arrangemanget/projektet ska måste följa svensk lag
  • Alla aktiviteter måste vara drogfria
Hur söker jag?

Ansökan skickas in via e-tjänsten.

Ladda ner dokument
Ansökan för Snabba Cash
Senast uppdaterad: 2018-05-18