Stipendium och priser

Varje år uppmärksammar Bodens kommun personer som genom sitt engagemang är med och utvecklar Boden som kultur- och fritidsstad. På dessa undersidor kan du hitta information om kulturstipendiet, Eyvind Johnson-priset i litteratur och stipendiet Årets Ledare.

När du nominerar eller ansöker om ett stipendie

Bodens kommun samlar in personuppgifter för att kunna hantera ansökningar och nomineringar till Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens stipendier. Bodens kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är en rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen i Boden kommun.

Senast uppdaterad: 2020-11-10