Stöd för underhåll av skoterleder

Anslaget för stöd till skoterföreningar uppgår till 250 000 kr. Anslaget fördelas genom dialogmöte med skoterföreningarna verksamma inom Bodens kommun.

Varför finns stödet?
Stödet avser att i första hand främja de huvudsakliga skoterlederna i Bodens kommun som har anslutning till skoterleder i angränsande kommuner eller de skoterleder som leder till vedertagna utflyktsmål.

Vem kan söka?
Skoterföreningar som underhåller en skoterled genom att preparera underlaget, röja sly kring leden och i övrigt säkerställa god framkomlighet.

Hur söker jag?
Föreningen anmäler sitt intresse att delta i dialogmötet som genomförs under oktober/november till kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen enligt kallelse. För att erhålla stöd ska föreningen finnas i Bodens kommuns föreningskatalog. Stödet betalas ut i början på nästa kalenderår.

Senast uppdaterad: 2020-04-14