Stöd till föreningsdrift av badplatser

Anslaget för föreningsdrift av badplatser uppgår till 50 000 kr. Stödet fördelas enligt fastslagna kriterier enligt nedan och finns i två stödkategorier ”grund” och ”utökat”.

Stöd för badplats grund
För att erhålla grundstöd för badplats ska badplatsen innehålla:

 • Livräddningsutrustning
 • Eventuellt brygga
 • Skyltning med kontaktuppgifter till ansvarig förening
 • Skyltning med position och larmrutiner
 • Latrin
 • Sopkärl
 • Eldplats

Uppfyller badet angivna villkor kan stöd utbetalas enligt nedanstående:

Stöd

Belopp

Skötsel av badplats

2 000kr

Stöd för skötsel och underhåll av brygga

2 000 kr

Tillägg för sanitära åtgärder

2 000 kr

 

Stödet för badplats ”grund” kan aldrig överstiga 6 000 kr per förening och år. Stödet kan heller inte överstiga föreningens redovisade kostnader.

Stöd för badplats utökad

För att erhålla utökat stöd för badplats ska badplatsen innehålla:

 • Brygga
 • Livräddningsutrustning
 • Skyltning med kontaktuppgifter till ansvarig förening
 • Skyltning dykning förbjuden
 • Skyltning med position och larmrutiner
 • Skyltning med vattendjup
 • Latrin
 • Eldplats
 • Sopkärl
 • Anvisade parkeringsplatser
 • Ett betydande antal besök från andra delar än närområdet

Uppfyller badet angivna villkor kan stöd utbetalas enligt nedanstående:

Stöd

Belopp

Skötsel av badplats

3 000 kr

Skötsel av brygga

3 000 kr

Tillägg för sanitära åtgärder

3 000 kr

 

Stödet för badplats utökad kan aldrig överstiga 9 000 kr per förening och år. Stödet kan heller inte överstiga föreningens redovisade kostnader.

 

Varför finns stödet?
Bodens kommun vill säkerställa att badplatserna är säkra enligt myndigheten samhällsskydd och beredskaps (MSB) material, ändamålsenliga och erbjuder besökarna en trevlig badmiljö.

Vem kan söka?
Föreningar som driver en badplats inom Bodens kommun.

Kontroll
Kontroll av minst tre badplatser kommer att genomföras av kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen i samverkan med räddningstjänsten. Ansvarig förening ska utföra ett systematiskt arbete i form av underhåll av badplatsen och egenkontroll som ska finnas dokumenterat.

Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten senast 18 mars. Redovisning av kostnader för underhåll av badplatserna sker senast den 30:e September. Återbetalning av ej nyttjat stöd kan komma att krävas, återbetalning kan också komma att krävas om föreningen brister i sin skötsel av badplatsen. Följande handlingar ska bifogas/finnas med i ansökan:

 • Verksamhetsberättelse
 • Senast antagna årsmöteshandlingar/årsmötesprotokoll

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Bidragsansökan till badplatser
Senast uppdaterad: 2020-08-28