Stöd till föreningsdrivna anläggningar

Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens stöd till föreningsdrivna anläggningar uppgår till 1 325 000 kronor (från tidigare 1685tkr). Stödet fördelas utifrån en fast del beroende på anläggningstyp och en rörlig del baserat på inrapporterade aktiviteter.

Varför finns stödet?
Driftstödet är till för att ge ekonomiskt stöd till idrotts- frilufts- och motsvarande organisationer inom kommunen. Stödet avser att täcka del av skötsel- och driftskostnad av föreningsägda anläggningar.

Vem kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar som äger en idrotts-, frilufts- eller idrottsanläggning i Bodens kommun.

Fördelning
Nedan anges summa per stödberättigad anläggning.

Motionsspår med belysning    5 000 kr /km
Motionsspår utan belysning    2 000 kr /km

Motionsspår definieras som sträcka iordningsställd specifikt för motionsutövande, så som promenader, löpning och längdskidåkning. För att klassas som motionsspår ska spåret ha ett lämpligt underlag så som bark eller liknande. Stödet för motionsspår kan dock max uppgå till totalt 50 000 kr för belysta motionsspår och 20 000 kr för motionsspår utan belysning. För att föreningen ska kunna erhålla stöd för elbelyst motionsspår så ska föreningen äga el-abonnemanget.

Konstgräsplan            10 000 kr /plan    
Gräsplan, 11-manna   7 000 kr /plan
Gräsplan, 7-manna    3 500 kr /plan      

Med fotbollsplan avses en yta som är iordningställd och godkänd för matchspel i fotboll. Endast ett stöd per yta utgår, det vill säga att för en yta som innehåller både en 11-manna plan och en eller flera 7-manna planer utgår endast stöd för 11-manna planen.

Omklädningsbyggnad med dusch    5 000 kr /byggnad 
Omklädningsbyggnad utan dusch    2 500 kr /byggnad

Med omklädningsbyggnad avses byggnad som är avsedd för ombyte. Stödet erhålls per byggnad och inte per omklädningsrum

Isbana, elbelyst större eller med sarg    7 000 kr /en plan
Isbana, mindre minst 200 m2                  2 000 kr /en plan

Med isbana avses spolad och underhållen yta avsedd för skridskoåkning. Följande stödnivåer för isbanor finns:

Tennisbana, asfalt    1 000 kr /bana
Golfbana, ordinarie bana    1 500 kr /hål
Ridplan med belysning    3 kr /m2 en plan

För anläggningar som faller utanför de fastställda stöden görs särskild prövning av den fasta stödnivån. För att en anläggning ska kunna bli stödberättigad ska den vara iordningsställd för ändamålet och vara godkänd för verksamheten av förbund eller myndighet. Exempel på anläggningar som kan bli särskilt prövade är:
• Ridanläggning
motoranläggning
hundsportsanläggning
• friluftsanläggning
skjutbana
bangolfanläggning

Rörlig del av stödet
Utöver den fasta delen av stödet fördelas kvarvarande anslag baserat på redovisade deltagartillfällen föregående verksamhetsår. 

Hur söker jag?
Ansökan skickas via e-tjänsten senast 18 mars. Redovisning/kvitton för uppgivna kostnader, redovisade deltagartillfällen från föregående verksamhetsår, senast antagna årsmöteshandlingar/årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse ska bifogas/finnas med i ansökan.

Kontroll
Årligen kommer kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen kontrollera tre anläggningar, där avstämning mot sökt stöd kommer genomföras. Anläggningens skick kommer också att kontrolleras för att säkerställa att anläggningen är säker.

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Ansökan - Driftbidrag till för...
Senast uppdaterad: 2020-04-14