Stöd till föreningsjubileum

Firar er förening 25, 50, 75 eller 100 år som förening i Boden?

Anslaget för stöd till föreningsjubileum uppgår till 25 000 kr och fördelas genom handläggning av inkomna ansökningar och kan uppgå till nedan fastslagna stödnivåer:

År

Belopp

25 år

2 500 kr

50 år

5 000 kr

75 år

7 500 kr

100 år

10 000 kr

Varför finns stödet?
Stödet syftar till att bidra till att uppmärksamma föreningar som varit verksamma i Bodens kommun under flertalet år.

Vem kan söka?
Föreningar i Bodens kommun som avser fira ett jubileum enligt ovanstående tabell.

Hur söker jag?
Ansökan skickas in via Föreningsportalen. 

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Bidrag till jubileum
Senast uppdaterad: 2019-03-01