Bärbar dator på skrivbord vid papper, penna och mugg.

Aktivitetsstöd till pensionärsföreningar

Anslaget för stöd till pensionärsföreningar uppgår till 200 000 kr och fördelas baserat per antal aktiviteter.

Varför finns stödet?

Bodens kommun vill stödja pensionärsföreningarnas verksamhet som syftar till att aktivera sin målgrupp i Bodens kommun.

Vem kan söka?

Pensionärsföreningar vilka med lokalavdelning representerar, eller pensionärsförening med merparten av sina medlemmar anslutna till, någon av riksorganisationerna Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF), Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) samt Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG).

Vad kan föreningen få bidrag för?

Aktivitetsstöd kan lämnas till förening som ordnat sammankomster/aktiviteter för medlemmar som fyller 65 år innevarande år eller äldre. Medlemmarna ska vara folkbokförda i Bodens kommun. Aktiviteten ska ha varit minst 60 minuter ledarledd verksamhet för minst 3 deltagare. Stöd kan erhållas för en aktivitet per dygn. Aktiviteten ska vara ledarledd och genomföras i föreningens regi.
Bidrag utgår med en rörlig summa per aktivitet baserat på totala antalet redovisade aktiviteter.

Hur söker jag?

Aktivitetsstödet söks per termin i efterskott. Sista ansökningsdatum för höstterminens aktivitetsstöd är 25 februari och för vårterminens aktiviteter är 25 augusti sista ansökningsdag.
Föreningar rapporterar in aktivitetstillfällen via närvarokort eller genom Föreningsportalen för alla aktiviteter föreningen vill söka stöd för.

På närvarokorten ska deltagare redovisas med namn, personnummer (exkl. fyra sista siffror) samt om deltagare är kvinna eller man. Närvarokorten förvaras i föreningen och behöver bara inlämnas till Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen vid eventuell kontroll. Föreningen kan även välja att använda Föreningsportalen för närvaroregistrering. Senast antagna årsmöteshandlingar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning ska bifogas/finnas med i ansökan.

Till föreningsportalen

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Närvarokort för Lokalt Aktivit...
Ladda ner dokument
Blankett för lokalt aktivitets...
Ladda ner dokument
Regler och riktlinjer om Aktiv...
Senast uppdaterad: 2020-11-08