Stöd till studieförbund

Verksamhetsstödet till studieförbund uppgår till 450 000 kronor och fördelas baserat på inrapporterade studietimmar enligt kommunsammandragen. Studieförbunden ansvarar för att medlen fördelas mellan dess medlemmar.

Varför finns stödet?

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden vill med verksamhetsstödet stötta Studieförbunden med deras samhällsviktiga uppdrag och arbete med det lokala kultur- och bildnings-arbetet. Genom verksamheterna skapar studieförbunden jobb, utbildar och stöttar människor i breddandet av sina kunskaper både i arbets- och privatlivet. Aktiviteterna som genomförs främjar även målgrupper som inte alltid prioriteras i andra sammanhang och bidrar till integration i Bodens kommun. Målgruppen för stödet är alla mellan 26–100 år och äldre.

Vem kan söka?

Studieförbund som erhåller statligfinansiering, det vill säga de tio studieförbundet som erhåller stöd från folkbildningsrådet och SISU.

Hur söker jag?

Ansökan skickas via e-tjänsten senast 18 mars. För att ansökan ska behandlas måste organisationen uppfylla ovanstående krav och ansökan måste vara fullständig. Kommun-sammandrag, verksamhetsberättelse och senast antagna årsmöteshandlingar/ årsmötesprotokoll ska bifogas.

Föreningsportal knapp

Ladda ner dokument
Verksamhetsbidrag till studief...
Senast uppdaterad: 2020-08-28