Ungdomsinflytande

Bodens kommun har som målsättning att öka demokratin i kommunen. Speciellt ska ungdomars inflytande och delaktighet i det som sker i samhället stärkas. Det är för oss en självklarhet!

Läs mer om enhet Ungdoms ungdomsverksamhet och om några av de olika projekt och andra insatser för ungdomar som Enhet Ungdom årligen genomför och deltar i, genom att klicka på de olika flikarna.

Vill du veta mer? Kontakta enhet ungdom, kontaktuppgifter finns på den här sidan, så kan du börja vara med och påverka!

Senast uppdaterad: 2021-04-13