Verksamhetsstöd riktat till föreningar för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsstödet riktat till föreningar för personer med funktionsnedsättning uppgår till 200 000 kr. Fördelning av stödet sker genom handläggning av inkomna ansökningar.

Varför finns stödet?
Bodens kommun vill stimulera befintliga och nya verksamheter att nå eftersatta och nya grupper med funktionsnedsättning samt därutöver syfta till kontinuitet och utveckling.

Vem kan söka?
Föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. För att klassificeras som funktionsnedsatta ska merparten av verksamhetsutövarna vara anslutna till Handikappförbunden (HSO) genom något av medlemsförbunden eller att föreningen är ansluten till Handikappförbunden (HSO) genom något av medlems-förbunden eller till Norrbottens Parasportförbund.

Fördelning
Stödet fördelas genom en handläggningsprocess där alla inkomna ansökningar ställs mot varandra.

Hur söker jag?
Ansökan skickas via Föreningsportalen senast 18 mars. Verksamhetsplan med aktiviteter för kommande verksamhetsår, senast antagna årsmöteshandlingar/årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse ska bifogas/finnas med i ansökan.

Föreningsportal knapp

Senast uppdaterad: 2019-03-01