Skuldsanering

Skuldsanering är till för dig som är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.

En skuldsanering innebär att du lever på existensminimum under fem år, och betalar på dina skulder utifrån din betalningsförmåga. När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering.

Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa dig med ansökan samt hjälpa till att förbereda ekonomin inför en skuldsanering. Sedan är det Kronofogden som beslutar om du har rätt till skuldsanering eller inte.

Det är vanligt att man inte har riktig överblick över sina skulder. Budget- och skuldrådgivningen hjälper till att kartlägga skuldsituationen och ta fram de uppgifter du behöver för att kunna göra ansökan. Oftast kräver det att vi träffas några gånger innan din ansökan skickas in.

Har du frågor eller funderingar under ansökningsprocessen, eller under en pågående skuldsanering, är du alltid välkommen att höra av dig till budget- och skuldrådgivningen. Skulle du få avslag på ansökan om skuldsanering så kan du få råd och vägledning om hur du kan gå vidare.

Senast uppdaterad: 2024-01-02