Vågor - trygghets- och säkerhetscentralen - artikelbild

Skydd mot bedrägerier

De allra flesta vi träffar är hederliga, men bedrägerier och bedrägeriförsök förekommer. Här ger vi några korta tips om vad du kan tänka på för att skydda dig.

Bedrägerier kan innebära ofta stora ekonomiska förluster för brottsoffren. Många drabbade beskriver upplevda skam- och skuldkänslor och tidigare studier hos Brottsförebyggande Rådet visar att utsattheten kan få känslomässiga skadeverkningar och leda till otrygghet. Det kan i sin tur påverka tilltron till samhällets institutioner och system. Bedrägerier genom social manipulation drabbar, enligt studierna, särskilt äldre personer. Andra typer av bedrägerier, som kortbedrägerier och annonsbedrägerier, drabbar istället främst personer i arbetsför ålder. De ekonomiska förlusterna är i de fallen förhållandevis små och de beskrivs inte vara lika förknippade med skam och skuld som bedrägerier genom social manipulation.

Bedragarna utnyttjar såväl sårbarheter hos potentiella brottsoffer, som sårbarheter i teknik och strukturer för att lura människor på pengar och de utvecklar hela tiden sina tillvägagångssätt. I takt med att tekniken blir säkrare går bedragarna mer och mer mot individen.

Goda tips om hur du kan agera finns hos Polisen, Brottsförebyggande Rådet med flera (se länkar till höger). Tänk gärna på följande:

  • Var försiktig när du blir uppringd av telefonförsäljare du inte känner till. Lägg på om samtalet känns obekvämt, stressande eller konstigt.
  • När du surfar på nätet - klicka inte på okända länkar och lämna inte ut ditt lösenord om du inte är helt trygg i att det är säkert.
  • Gör en polisanmälan när du har fått en faktura på något du inte godkänt eller när du anser att du har blivit vilseledd.
  • Bestrid fakturor som du inte har godkänt eller när du har blivit vilseledd, för att undvika inkasso, betalningsanmärkningar och efterföljande åtgärder.
  • Logga inte in med din säkerhetsdosa eller e-legitimation (exempelvis bankID) på någon annans uppmaning. Banken ringer inte för att be dig logga in eller lämna ut personliga uppgifter.

Senast uppdaterad: 2024-01-09