Viktiga telefonnummer

Bodens kommun

0921-620 00

Felanmälan

Vatten och avlopp, 0921-624 31

Gator och underhåll 0921-624 18

Elnät och fjärrvärme, 0921-583 00

Kommunens fastigheter, 0921-622 88

Akut tömning av slambrunn, Bodens kommuns e-tjänster eller Medborgarservice 0921-620 00.

App

Använd gärna Bodens kommuns app för felanmälan. 

E-tjänst

Felanmälan e-tjänst

Felanmälan fastigheter e-tjänst

----------

Vid nödsituation

SOS 112

Krisinformation

113 13
Via numret kan allmänheten få och lämna information vid allvarliga olyckor och kriser.

Sjukvårdsrådgivning

1177
Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av sjuksköterska. Öppet dygnet runt.

Polis 

114 14
I ej brådskande fall.

Räddningstjänst

0921-623 00
I ej brådskande fall.

Sotning

Sotarn i Boden, Jörgen Jönsson, 0921-162 20

Hallå konsument!

https://www.hallakonsument.se/

Senast uppdaterad: 2024-06-20