Viktiga telefonnummer

Bodens kommun 0921-620 00

Vid nödsituation SOS 112 

Krisinformation 113 13
Via numret kan allmänheten få och lämna information i
vid allvarliga olyckor och kriser.

Sjukvårdsrådgivning 1177
Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd
av sjuksköterska. Öppet dygnet runt.

Polis  114 14
I icke brådskande fall​

Räddningstjänst
I ej brådskande fall Räddningstjänst   0921-623 00
 

Felanmälan kontorstid 
måndag-fredag klockan 08.00 - 16.00

Vatten och avlopp, 0921-624 31

Kommunens fastigheter, 0921-622 88

Energiförsörjning, 0921-624 51

Parker, lekparker, 0921-624 28

Felanmälan övrig tid

Vatten, avlopp, gator, vägar och kommunens fastigheter  0920-22 80 55

Energiförsörjning, 0921-624 51

Akut tömning av slammbrunn,  Bodens kommuns e-tjänster eller Medborgarservice 0921-620 00

Sotning

Sotarn i Boden, Jörgen Jönsson 162 20​

VA- Rådgivare

Arja Kalva 0920-45 30 00 
va-radgivning@lulea.se

Hallå konsument!

https://www.hallakonsument.se/

Senast uppdaterad: 2020-04-06