Miljö och klimat

Bodens kommun ska verka för en samhällsstruktur med lågt klimatavtryck. Klimat, miljö och energi är ett av de övergripande politiska fokusområdena i Bodens kommun. 

En framgångsrik hantering av miljöfrågorna är central för kommunens utveckling av välfärd och livskvalitet. Kommunens fyra viktigaste åtaganden för arbete med miljö- och klimatfrågor är:

  • Lokala miljömål – Antogs av kommunfullmäktige i februari 2017.
  • Borgmästaravtalet – Ett avtal som skrevs på av Boden kommun i juni 2016. Det handlar om att kommunen dels ska arbeta med minskning av växthusgasutsläpp samt klimatanpassning.
  • Eko-kommun. Sveriges ekokommuner är världens äldsta kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling. Bodens kommun är medlem sedan 1995.
  • Deltar i FN-projektet Glokala Sverige, vilket är ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030, det vill säga de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Genom beslutade mål och åtgärder tar kommunen ett ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter. Det handlar bland annat om att satsa på åtgärder som minskar avfallsmängder och användningen av fossila drivmedel, eller att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar genom olika vattenvårdsprojekt.

Borgmästarkontoret: borgmastaravtalet.eu
Sveriges ekokommuner: sekom.se
Glokala Sverige:fn.se/glokala-sverige

 

Borgmästaravtalet

Ladda ner dokument
Lokala miljömål
Senast uppdaterad: 2019-03-22