Klocka och kalender

Aktuella och planerade upphandlingar

Här hittar du en samlad information om aktuella och planerade upphandlingar inom Bodens kommun.

Aktuella upphandlingar

Klicka på länken Kommersannons i länklistan på den här sidan för att se vilka upphandlingar som annonseras just nu.

Planerade upphandlingar 2022

Kvartal 2, 2022: 

Planerad annonsering april - juni

Upphandling
Kontakt
Ramavtal frukt och grönt Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter Hus-Konstruktion Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter Miljö-Buller Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter Miljö-MBK Sandra Stenman

 

Kvartal 3, 2022: 

Planerad annonsering juli - september

Upphandling
Kontakt
Stripning av fordon Jenny Johansson
Ramavtal Tekniska konsulter - konsulter översiktsplan Sandra Stenman

 

Kvartal 4, 2022: 

Planerad annonsering oktober - december

Upphandling
Kontakt
Ramavtal Trädgårdsväxter Jenny Johansson
Väg exploatering BCC (boden cleantec center) Anna Öhman
Ramavtal Skydds- och Varselkläder 3.0 Ann Helen Ainers
Ramavtal konsult Boden Event Ann Helen Ainers
Ramavtal Profilprodukter Ann Helen Ainers
Skolskjutssystem Ann Helen Ainers
Ramavtal Tekniska konsulter - installationssamordnare EL Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter - Arkitektur-Landskap /park/kulturmiljö Sandra Stenman
Ramavtal schaktfri läggning, styrd borrning Sandra Stenman
Ramavtal Trädgårdsväxter Jenny Johansson
Ramavtal Tekniska konsulter - El/Tele/Larm/Belysning Johan Boström
Last & anläggningsmaskiner Johan Boström
Maskintjänster Brändkläppen Johan Boström
Containertjänster/tömning Johan Boström

 

Kommande, ej tidsbestämda upphandlingar 2022: 

Upphandling
Kontakt
Ramavtal filmning/spolning Ann Helen Ainers
Bilddatabas Ann Helen Ainers
Insamling FNI Ann Helen Ainers
Ung Drive (sommarlovsentreprenörer) Boden Business Park (2022) Anna Öhman
Nordpoolen Anna Öhman
Folkets Hus Anna Öhman
Lagersystem Anna Öhman
Materialprovning-/besiktning av tryckkärl, cisterner samt driftprover m.m. Anna Öhman
Inköp av livsmedel till hemtjänsten Anna Öhman
Möbler och inredning Kyrkkläppens nya förskola Sandra Stenman

 

Planerade upphandlingar 2023

Kvartal 1, 2023: 

Planerad annonsering januari - mars

Upphandling
Kontakt
Ramavtal Arbetskläder Förskola och Hemtjänst Ann Helen Ainers
Processrör Nordpoolen Inger Lundberg
Ridanläggning LOVA Inger Lundberg
Torpgärdan, flytt undercentral (UC) Inger Lundberg
Mårängsskolan etapp 2 Inger Lundberg
Portbyte Ässjan och Förarskolan Sandra Stenman
Vattenverk Gunnarsbyn Johan Boström

 

Kvartal 2, 2023: 

Planerad annonsering april - juni

Upphandling
Kontakt
Brönjaskolan, utbyte av tak och ventilation Sandra Stenman
Drift och service av biogasanläggning Anna Öhman

 

Kvartal 3, 2023: 

Planerad annonsering juli - september

Upphandling
Kontakt
Förskola Sanden Inger Lundberg

 

Kvartal 4, 2023: 

Planerad annonsering oktober - december

Upphandling
Kontakt
Bodens ridanläggning, BRA, nytt ridhus Inger Lundberg
Senast uppdaterad: 2022-10-21