Klocka och kalender

Aktuella och planerade upphandlingar

Här hittar du en samlad information om aktuella och planerade upphandlingar inom Bodens kommun.

Aktuella upphandlingar

Klicka på länken Kommersannons i länklistan på den här sidan för att se vilka upphandlingar som annonseras just nu.

Planerade upphandlingar

Kvartal 4, 2020: 

Upphandling
Kontakt                
Norwegian  Anna Öhman
SAS Anna Öhman

 

Kvartal 1, 2021:

Planerad annonsering januari-mars 

Upphandling
Kontakt
Skydds- och varselkläder Ann Helen Ainers
Tolktjänster Ann Helen Ainers
Byggmaterial Sandra Stenman
Färskt bröd och konditorivaror m leverans Sandra Stenman
HR-stöd och rekrytering BBP Anna Öhman
Försäkringar, kommunövergripande Anna Öhman
Snöröjning Johan Boström
Kameror Återvinningscentralen Johan Boström
Påbyggnad ledningsfordon Johan Boström
Ramavtal Svetsarbeten 2.0 Inger Lundberg
Röjning Nät BEAB Inger Lundberg
Ramavtal Storköksservice 2020 Inger Lundberg
Selektiv rivning Kv Narcissen Inger Lundberg

 

Kvartal 2, 2021: 

Planerad annonsering april-juni

Upphandling
Kontakt
Anläggningsmaskiner Björknäsgymnasiet Ann Helen Ainers
Inköp Hemtjänsten Anna Öhman
Revisionstjänster Johan Boström
Ramavtal besiktning och vibrationsmätning Ann Helen Ainers

 

Kvartal 3, 2021: 

Planerad annonsering juli-september

Upphandling
Kontakt
Papper, plats & kem Sandra Stenman
Pensionsadministration Johan Boström

 

Kommande, ej tidsbestämda upphandlingar 2021: 

 

Upphandling
Kontakt
FNI-fraktioner till fastigheter Sandra Stenman
Ramavtal schaktfri borrning Sandra Stenman

 

Senast uppdaterad: 2021-02-24