Klocka och kalender

Aktuella och planerade upphandlingar

Här hittar du en samlad information om aktuella och planerade upphandlingar inom Bodens kommun.

Aktuella upphandlingar

Klicka på länken Kommersannons i länklistan på den här sidan för att se vilka upphandlingar som annonseras just nu.

Planerade upphandlingar 2022

 

Kvartal 4, 2022: 

Planerad annonsering oktober - december

Upphandling
Kontakt
Ramavtal Trädgårdsväxter Jenny Johansson
Ramavtal Skydds- och Varselkläder 3.0 Ann Helen Ainers
Ramavtal Profilprodukter Ann Helen Ainers
Ramavtal Tekniska konsulter - installationssamordnare EL Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter - Arkitektur-Landskap /park/kulturmiljö Sandra Stenman
Ramavtal schaktfri läggning, styrd borrning Sandra Stenman
Ramavtal Trädgårdsväxter Jenny Johansson
Ramavtal Tekniska konsulter - El/Tele/Larm/Belysning Johan Boström
Last & anläggningsmaskiner Johan Boström
Containertjänster/tömning Johan Boström

 

 

Planerade upphandlingar 2023

Kvartal 1, 2023: 

Planerad annonsering januari - mars

Upphandling
Kontakt
Processrör Nordpoolen Inger Lundberg
Ridanläggning LOVA Inger Lundberg
Torpgärdan, flytt undercentral (UC) Inger Lundberg
Mårängsskolan etapp 2 Sandra Stenman
Torpgärdsskolan, flytt undercentral "Nytt teknikrum" Sandra Stenman
Portbyte, Ässjan och Förarskolan Sandra Stenman
Containertjänster/tömning Johan Boström
Last & Anläggningsmaskiner Johan Boström
Vattenverk Gunnarsbyn Johan Boström
Rekryteringstjänster Anna Öhman
Väg exploatering BCC (boden cleantec center) Anna Öhman
Processrör Nordpoolen Inger Lundberg
Allanrop Mårängsskolan Inger Lundberg
Anläggningsmaskiner Björknäsgymnasiet Ann Helen Ainers
FTI Insamling Returpapper Ann Helen Ainers
FTI Insamling Förpackningar Ann Helen Ainers

 

Kvartal 2, 2023: 

Planerad annonsering april - juni

Upphandling
Kontakt
Brönjaskolan, utbyte av tak och ventilation Sandra Stenman
Hyra anläggnings/byggmaskiner, bodar, liftar mm Sandra Stenman
Konsulter inom affärsutveckling och projektledning Anna Öhman
Drift och service av biogasanläggning Anna Öhman
Postförmedlingstjänster (ODR) Anna Öhman
Ramavtal Yrkeskläder Utomhusbruk Ann Helen Ainers
Bemanning Sjuksköterskor Ann Helen Ainers
Maskintjänster Johan Boström

 

Kvartal 3, 2023: 

Planerad annonsering juli - september

Upphandling
Kontakt
Förskola Sanden Inger Lundberg
Vägar, vatten BBP Inger Lundberg

 

Kvartal 4, 2023: 

Planerad annonsering oktober - december

Upphandling
Kontakt
Bodens ridanläggning, BRA, nytt ridhus Inger Lundberg
Verksamhetsutökning Räddningstjänsten  Anna Öhman
Nattkamera Anna Öhman
Älg- och renkött 2.0 Sandra Stenman
Byggarbeten Bodens Näringsfastigheter AB Sandra Stenman
Elarbeten Bodens Näringsfastigheter AB Sandra Stenman
Ventilationsarbeten Bodens Näringsfastigheter AB Sandra Stenman
VVS-arbeten Bodens Näringsfastigheter AB Sandra Stenman

 

Kommande, ej tidsbestämda upphandlingar 2023: 

Upphandling
Kontakt
Bilddatabas Ann Helen Ainers
Konsulttjänster Event Ann Helen Ainers
Fastighetsnära insamling, flerfamiljsbostäder Ann Helen Ainers
Möbler och inredning Kyrkkläppens nya FSK Sandra Stenman
Senast uppdaterad: 2023-03-09