Klocka och kalender

Aktuella och planerade upphandlingar

Här hittar du en samlad information om aktuella och planerade upphandlingar inom Bodens kommun.

Aktuella upphandlingar

Klicka på länken Kommersannons i länklistan på den här sidan för att se vilka upphandlingar som annonseras just nu.

Planerade upphandlingar 2021

Kvartal 4, 2021: 

Planerad annonsering oktober-december

Ramavtal Tekniska konsulter - Byggledare Bygg Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter - Byggledare Mark Inger Lundberg
Tryckstegring Ågärdan Inger Lundberg
AV-produkter och tjänster Johan Boström
Mattransporter Johan Boström
Ramavtal Mäklartjänster Sandra Stenman
Ramavtal Köksutensilier Sandra Stenman
Ramavtal Trädgårdsväxter Sandra Stenman
Ramavtal kemtekniska produkter, papper, plast&städ Sandra Stenman
Ramavtal Svetsarbeten Sandra Stenman
Transport hemtjänstportioner Anna Öhman

 

Planerade upphandlingar 2022

Kvartal 1, 2022: 

Planerad annonsering januari-mars

Upphandling
Kontakt
Skolskjutssystem Ann Helen Ainers
Högtryckskompressor Ann Helen Ainers
Hjullastare, Rebab Johan Boström
Solavskärmning etapp 3 Sandra Stenman
Takbyte, fasadrenovering samt fönsterbyte Hedenskolan Sandra Stenman
Ramavtal arbetskläder och skor till kök och restaurang Sandra Stenman
Ekologiskt frukt & grönt Sandra Stenman
Ramavtal Däck Jenny Johansson
Portbyte Ässjan och Förarskolan Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter - Hus VVS Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter - Miljö-Buller Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter - Trafikteknik Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter - El/Tele/Larm/Belysning Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter Arkitektur - Landskap/Park/kulturmiljö Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter Miljö - MKB Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter Hus - Brand Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter Hus - Konstruktion Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter Byggledare EL Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter Byggledare VVS Inger Lundberg
Björknäs Aggregat Inger Lundberg
BRA etapp 2 Inger Lundberg
Växtzon Oändlig - inredning till växthuset Anna Öhman
Stugor och rastplatser DE Anna Öhman
Affärsresebyrå Anna Öhman

 

Kvartal 2, 2022: 

Planerad annonsering januari-mars

Upphandling
Kontakt
Förskola Kyrkkläppen Inger Lundberg
Vikarier skola och barnomsorg Anna Öhman

 

Kvartal 3, 2022: 

Planerad annonsering januari-mars

Upphandling
Kontakt
Rekryteringstjänster Anna Öhman

 

Kvartal 4, 2022: 

Planerad annonsering januari-mars

Upphandling
Kontakt
Ramavtal Trädgårdsväxter Sandra Stenman
Fordonsleasing Anna Öhman

 

Kommande, ej tidsbestämda upphandlingar 2022: 

 

Upphandling
Kontakt
Ramavtal filmning/spolning Ann Helen Ainers
Körkortsutbildning Ann Helen Ainers
Skyddsskor Ann Helen Ainers
Bilddatabas Ann Helen Ainers
Ung Drive (sommarlovsentreprenörer) Boden Business Park (2022) Anna Öhman
Nordpoolen Anna Öhman
Folkets Hus Anna Öhman
Lagersystem Anna Öhman
Ramavtal larm, inbrotts- och brandlarm Anna Öhman
Materialprovning-/besiktning av tryckkärl, cisterner samt driftprover m.m. Anna Öhman
Trygghets- och övervakningskameror 2021 Anna Öhman
Inköp av livsmedel till hemtjänsten Anna Öhman
Ramavtal Schaktfri läggning, styrd borrning Sandra Stenman
Inventarier/möbler nya Mårängsskolan Sandra Stenman
Inventarier/möbler Kyrkkläppens FSK Sandra Stenman
Inventarier/möbler FSK Trångfors Sandra Stenman
Kaffeautomater med förbrukning, BBP Sandra Stenman
Värmepumpsanläggning Gunnarsbyn Inger Lundberg
Förskola Sanden Inger Lundberg
Vattenverk Gunnarsbyn Inger Lundberg
Senast uppdaterad: 2022-01-10