Stadsmiljö vintertid.

Alta

Alta ligger i Nordnorge, i Finnmark. Staden har cirka 14 500 invånare. Staden är Finnmarks största och ligger nära Altaälven. Precis som Boden har Alta bra förutsättningar för ett rikt friluftsliv.

Altas början och utveckling

Alta är känt för sina hällristningar som varit världsarv sedan 1973. De är också viktiga sevärdheter för staden. Man tror att hällristningarna kommer från cirka 5200 år före Kristus. Alta är också känt för fynd gjorda från stenåldern. I historiska skrifter nämns Alta först på 1520- talet. Då bodde kustsamer där och livnärde sig på jakt och fiske. Under 1800- talets början öppnade många utländska gruvbolag verksamhet i Alta. Redan under 1930- talet började många kombinera gruvarbetet med jordbruksarbete.

Altas nutid och framtid

På 1970- talet skedde det som kom att kallas Alta- konflikten. Det var en protest från naturvårdsvänner mot att norska regeringens beslut att bygga ut Alta- älven. Norges största polisaktion ägde rum i januari 1981. Cirka 600 poliser sattes in för att avhysa demonstranter. Alta är ett utbildnings- och forskningscentrum i Nordnorge och högskolan i Finnmark finns där. Alta har ett rikt näringsliv. De viktigaste är handel och service, skifferbrytning, jordbruk och fiske. Staden har en stor fiskehamn och mycket av näringslivet bygger på utnyttjande av resurserna från havet.

Alta och världen

Alta har flygplats och goda bussförbindelser med resten av området. Stadens turism består till största delen av jakt människor och fiskefolk. Altaälven har ett av Europas bästa fiskevatten för lax. Alta har en flygplats och goda bussförbindelser med resten av området.

Alta och Boden

Alta blev Bodens andra vänort och avtalet skrevs mellan 1949 och 1950. Det finns skiffer från Alta i Stadsparken. De lades dit vid invigningen av parken 1994.

Foto: Robert Bådsen

Senast uppdaterad: 2024-01-04