Norrsken över byggnadsverk.

Apatity

Apatity är länet Murmansks näst största stad. I dag bor det cirka 57 000 människor i staden.

Staden Apatity är känd för sin lapport, i Khibinifjällen. I fjällen sägs det att snömannen Afojha håller till, det är Kolahalvöns Yeti. Många fjällresor går från Apatity.

Apatitys början och utveckling

Tillsammans med Kirovsk är den södra Kolas inofficiella centrum. Apatity är en ung stad som fick stadsstatus så sent som 1967. Apaptity grundades inofficiellt som stad 1935. Den grundades ovanpå ett Gulag-läger som betyder statlig lägerförvaltning.

Apatitys nutid och framtid

Näringslivet i Apatity är stort. Här finns ett stort byggföretag. Industrikomplexet Anof som upparbetar apatitmalm till apatit för konstgödsel och nefelin finns i staden. Kolas vetenskapscenter finns i Apatity. Där huserar nära 900 forskare och 1 150 ingenjörer kopplade till gruvindustrin och polarforskning. Det militära radioelektonikföretaget Niimr och Nordkalottens miljöcenter Ekonord ligger i Apatity. I staden finns också många småföretag. Främst jobbar de med mineraler och turism. I Apatity ligger kolahalvöns första helt norrbottensägda och producerande företag, Miklagård International. Företaget tillverkar jakt- och fiskeplagg för export.

Apatity och världen

I Murmansk- området finns en flygplats Kivorsk Apatity som ligger nära staden. Den tar dig runt Ryssland och världen.

Apatity och Boden

Apatity blev Bodens tredje vänort och avtalet skrevs 1992. Det finns malm från Apatity, så kallat Apatitmalm, i Stadsparken. Det lades dit vid invigningen av parken 1994.

Senast uppdaterad: 2020-11-10