Avgifter och taxor

Här finns information om kommunens avgifter och taxor.

Kommunen äger rätt att ta ut avgifter och taxor för att täcka kostnader för vissa nyttigheter, till exempel äldreomsorg, barnomsorg eller tekniska tjänster som avfallshantering eller vatten och avlopp.

Ladda ner dokument
Taxor och avgifter offentlig p...
Senast uppdaterad: 2024-03-06