Bestämmelser och lokala föreskrifter

Här finner du uppgift om lokala ordningsföreskrifter, regler för avfallshantering med mera.

Kommunen har rätt att meddela lokala bestämmelser och föreskrifter inom vissa områden. Dit hör till exempel lokala ordningsföreskrifter, allmänna bestämmelser om vatten och avlopp samt lokala regler till skydd för miljö och hälsa.

Ladda ner dokument
Allmänna bestämmelser vatten o...
Ladda ner dokument
Lokal ordningsföreskrift för B...
Ladda ner dokument
Avfallsplan
Ladda ner dokument
Lokala ordningsföreskrifter
Ladda ner dokument
Lokala föreskrifter för hälsa ...
Ladda ner dokument
Föreskrifter torghandel
Ladda ner dokument
Föreskrifter rengöring och sotning
Ladda ner dokument
Renhållningsföreskrifter
Senast uppdaterad: 2019-10-09