Delegationer

Här finner du fastställda delegationer.

För att uppnå en smidig hantering och beslutsgång delegeras vissa uppgifter från den politiskt ansvariga nämnden till enskilda funktioner, såsom chefer eller handläggare av olika slag.
Ansvaret för frågan kvarstår trots detta hos nämnden. Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden regelbundet.

Ladda ner dokument
Kommunstyrelsens delegationsordning
Senast uppdaterad: 2023-12-21