Ekonomifakta

Så här använde kommunen dina skattepengar 2018:

Vård och omsorg

10,12

Utbildning

7,95

Samhälle och miljö

1,97

Fritid och kultur

1,12

Gemensamma och övriga verksamheter

1,00

Politisk verksamhet

0,44

Summa

22,60

Senast uppdaterad: 2020-11-10