Handskakning vid avtalstecknande

För anbudsgivare

Hur blir jag leverantör

Vill du bli leverantör till kommunen?

Vid köp av varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller ett köp/leasingavtal.

Alla kan bli en av kommunens leverantörer - det gäller både stor som liten.

För att kunna vara med och lämna anbud kan du bevaka vilka upphandlingar som annonseras - se information under fliken Aktuella och planerade upphandlingar

 

Senast uppdaterad: 2020-11-10