Förvaltningsorganisation

Bodens kommun är en politiskt styrd organisation. Den högsta beslutande politiska församlingen i Boden är kommunfullmäktige.
Fullmäktige utser styrelser och nämnder. Den politiska organisationen ger mål, uppdrag och direktiv till de kommunala förvaltningarna. Här kan du se hur förvaltningsorganisationen ser ut. Varje förvaltning är en självständig myndighet.
Postadressen för samtliga förvaltningar är Bodens kommun, 961 86 Boden (ange till vilken förvaltning din handling ska lämnas).
Telefonnumret till huvudväxeln för alla förvaltningar är 0921 - 62 000 (kommunens medborgarservice).

Stadshusets öppettider

måndag till fredag 7.45 - 17.00
(15 maj till 15 september 7.45 - 16.00) 
Lunch 12 - 13
Medborgarservice: 0921 - 620 00

I stadshuset hittar du: Kommunledningsförvaltning, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
Besöksadress: Hellgrensgatan 3/Kyrkgatan 24

Kommunledningsförvaltningen

Telefon: diariet 0921 - 621 99

Socialförvaltningen

Telefon: diariet 0921 - 622 77

Utbildningsförvaltningen

Telefon: diariet 0921 - 622 16

Räddnings- och säkerhetsförvaltningen

Besöksadress: Slipvägen 10, 961 38 Boden
Telefon: 0921-623 00 dagtid, kvällstid SOS 0920-25 27 00
Fax 0921-623 75

Kultur-, fritid- och ungdomsförvaltningen

Besöksadress: Hedenbrovägen 2, 96136 Boden
Telefon: 0921-624 91
Mail: kfu@boden.se

Arbetsmarknadsförvaltningen

Besöksadress: f d Sandenskolan, Kyrkgatan 
Telefon: kontakta växeln 0921-620 00 och uppge ditt ärende

Fastighetsförvaltningen

Besöksadress: Slipvägen 11
Telefon: diariet och fastighetsnämnden 0921-620 61, hyresdebiteringar 0921-620 61

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Kungsgatan 49, våning 4
Telefon: diariet och tekniska utskottet 0921-621 71, hyresdebiteringar, 0921-621 75

Senast uppdaterad: 2020-11-10