Handlingsprogram

Kommunen fastställer handlingsprogram för samlat agerande inom ett visst område. Programmen kan ses som fördjupningar av den inriktning som ges i den strategiska planen.

Ladda ner dokument
Bodstadsförsöjningsprogram
Ladda ner dokument
Bodstadsförsöjningsprogram mål...
Senast uppdaterad: 2019-10-09