UPEN gruppbild 2021

Inköpsteamet

Inköpsteamet består idag av 6 medarbetare och vi ansvarar för Boden kommuns upphandlingar av varor, tjänster, entreprenader. Vi hanterar också avtal och avtalsjusteringar, samt arbetar med rådgivning och stöd inom våra respektive områden.

Kontakt

Kontakta oss gärna på upphandling@boden.se  eller direkt enligt nedan kontaktuppgifter och ansvarsområden.

 

Medarbetare i inköpsteamet

 

Inger Modig Lind, Inköps- och Upphandlingschef, inger.modig-lind@boden.se, 0921-621 58

 

Inger Lundberg, Tekn Upphandlare, inger.lundberg@boden.se, 0921-621 40

- Upphandlar entreprenader - objekt och ramavtal, samt tekniska konsulter - ramavtal och personresurser. 

 

Anna Öhman, Upphandlare, anna.ohman@boden.se, 0921-624 73

- Upphandlar tjänster, driftentreprenader samt olika typer av systemlösningar för verksamheterna inom kommunen.

 

Ann Helen Ainers, Upphandlare, ann-helen.ainers@boden.se, 0921-628 29

- Upphandlar tjänster, verksamhetssystem samt bemannings- och organisationskonsulttjänster.

 

Johan Boström, Upphandlare, johan.boström@boden.se, 0921-621 47

- Upphandlar IT-relaterade varor och tjänster, fordon samt transporttjänster.

 

Sandra Stenman, Upphandlare, sandra.stenman@boden.se, 0921-624 75

- Upphandlar varor och tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-09-22