Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Sammanträdesdagar 2020

Dag

Tid

  Plats

Onsdag 5 februari            Kl. 13.00           Kommunstyrelsesalen
Onsdag 1 april      Kl. 13.00   Fullmäktigesalen
Onsdag 10 juni   Kl. 13.00   Kommunstyrelsesalen
Onsdag 14 oktober  Kl. 13.00 Kommunstyrelsesalen
Onsdag 9 december Kl. 13.00 Kommunstyrelsesalen

 

Senast uppdaterad: 2020-11-11