Kommunala rådet för funktionsnedsatta

Bodens kommunala råd för funktionsnedsatta är kommunens samrådsorgan med handikapporganisationerna. Syftet med rådet är att arbeta för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning i Boden delaktighet och jämlikhet.

  Sammanträdesdagar 2020

Dag

Tid

  Plats

Torsdag 6 februari            Kl. 13.00           Kommunstyrelsesalen
Torsdag 16 april      Kl. 13.00   Kommunstyrelsesalen
Torsdag 11 juni   Kl. 13.00   Kommunstyrelsesalen
Torsdag 8 oktober  Kl. 13.00 Kommunstyrelsesalen
Torsdag 10 december Kl. 13.00 Kommunstyrelsesalen

 

 

Ladda ner dokument
Instruktion_kommunala rådet fö...
Senast uppdaterad: 2020-11-11