Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den politiska församling som förbereder alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Efter beslut i kommunfullmäktige är det kommunstyrelsen som, tillsammans med övriga nämnder, ser till att besluten verkställs.

I kommunstyrelsen ska alla ärenden beredas som sen ska beslutas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska tillsammans med de andra nämnderna verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt har uppsikt över verksamheten i kommunala företag.
Under kommunstyrelsen finns tre utskott: arbetsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och tekniska utskottet.
Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheten inom kommunledningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, räddnings- och säkerhetsförvaltningen samt tekniska förvaltningen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2018-2022:

Kommunalråd

Claes Nordmark (S), kommunstyrelsens ordförande
Anders Sundström (SJVP), vice ordförande
Johan Gröhn (C), vice ordförande

Övriga ledamöter

Maria von Schantz (M)         
Egon Palo (M)
Catarina Ask (MP)
Sara Nilsson-Bruun (S)
Bernt Drugge (SD)
Bosse Strömbäck (V)
Rigmor Åström (M)
Johan Lund (S) 
Béatrice Öman (S)
Inge Andersson (BA)
Lars Nilsson (S)
Anders Pettersson (BA)

Ersättare

Lena Goldkuhl (S)
Sead Maglic (SJVP)
Astrid Sundström Lindström (C)
Gösta Eriksson (MP)
Glenn Blom (S)
Kenneth Backgård (SJVP)
Margith Hannu Dyrander (S)
Mikael Midbjer (S)
Hans B Nilsson (M)
Karin Palovaara (M)
Daniel Rönnbäck (BA)
Seija Fallemark (BA)
Ingemar Karlsson (BA)
Lars-Åke Vikström (SD)
Hendrik Andersson (L)

Senast uppdaterad: 2020-11-11