Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har till uppgift att stimulera till aktivt deltagande i kultur, idrott och motionsaktiviteter i hela kommunen. Uppgiften innebär även ett ansvar att tillhandahålla anläggningar och lokaler för aktiviteterna. Detta kan ske i form av kommunalt ägda, externt förhyrda eller genom ekonomiskt stöd till föreningsägda lokaler/anläggningar. 

Sammanträden 2020, onsdagar kl 13.30

12 februari

22 april

10 juni (ev heldag)

23 september

4 november

9 december

Senast uppdaterad: 2020-11-11