Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har till uppgift att stimulera till aktivt deltagande i kultur, idrott och motionsaktiviteter i hela kommunen. Uppgiften innebär även ett ansvar att tillhandahålla anläggningar och lokaler för aktiviteterna. Detta kan ske i form av kommunalt ägda, externt förhyrda eller genom ekonomiskt stöd till föreningsägda lokaler/anläggningar. 

Sammanträden 2021, onsdagar kl. 13.30

10 februari

21 april

16 juni

22 september

3 november

8 december

Senast uppdaterad: 2021-03-25