Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är den politiska nämnd som ser till att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsverksamheten samt livsmedels- och alkohollagen följs i kommunen. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Sammanträden 2021, tisdagar kl 13.30 

  • 9 februari (heldag)
  • 9 mars INSTÄLLD pga inga ärenden
  • 4 maj
  • 15 juni (heldag)
  • 7 september
  • 2 november
  • 7 december
Senast uppdaterad: 2021-02-19