Politisk organisation

Bodens kommun är en politiskt styrd organisation. Den högsta beslutande politiska församlingen är kommunfullmäktige med 49 folkvalda ledamöter.
Fullmäktige utser i sin tur kommunstyrelse och de olika nämnderna. Fullmäktige utser även revisorer och en valberedning.

I menyn till vänster ser du vilka olika nämnder, styrelser och kommunala råd som finns i Bodens kommuns organisation. 

Ladda ner dokument
Politiska sammanträden
Senast uppdaterad: 2020-06-09