Ordförandeklubba på bord. Bakom syns en person som skriver under ett dokument.

Regler och lagar

Upphandlingspolicy samt Riktlinjer för inköp i Bodens Kommun

Upphandlingspolicyn samt Riktlinjer för inköp är framtagen av Bodens kommun och anger regler och riktlinjer för upphandling och inköp av varor och tjänster inom kommunkoncernen. Klicka på länkarna på den här sidan för att läsa hela dokumenten.

Lagar om offentliga upphandlingar

För detaljerad information om de lagar om offentliga upphandlingar som främst berör kommunen (LOU och LUF), klicka på länkarna i länklistan på den här sidan.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns upphandlingar enligt LOU 

(gäller från 2020-01-01)

Direktupphandling

 

100 000 – 615 312 SEK

Varor och tjänster:

Förenklat förfarande

615 312 - 2 197 545 SEK

 

Öppet förfarande

Över 2 197 545 SEK

Entreprenader:

Förenklat förfarande

Upp till 54 329 615 SEK

 

Öppet förfarande

Över 54 329 615 SEK

Sociala tjänster:

Förenklat förfarande

Upp till 7 113 450 SEK

 

Öppet förfarande

Över 7 113 450 SEK

 

 

Ladda ner dokument
Upphandlingspolicy
Senast uppdaterad: 2020-11-10