Små enskilda avloppsanordningar

Bor du utanför områden med kommunalt avlopp kan du ha en egen anordning för rening av avloppsvatten. Det är mycket viktigt att avloppsanordningen byggs på rätt sätt och på rätt plats så att avloppet påverkar miljön så lite som möjligt.

Läs mer om små avloppsanordningar på miljö- och byggenhetens sida, där du även hittar gällande riktlinjer för små avlopp i Bodens kommun.

Senast uppdaterad: 2022-02-09