Socialnämnden

Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, där ambitionsnivån för LSS-verksamhet är goda levnadsvillkor.

Sammanträden 2021

2 februari
30 mars
27 april
25 maj
15 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november
21 december

Sammanträdena är offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av ärenden i vilka det finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Senast uppdaterad: 2020-12-22