Närbild på ordförandeklubba.

Utbildningsnämnden

Verksamhetsidé

Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av hög kvalité i en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livslångt lärande, där dialog och delaktighet är en väg till utveckling och hög måluppfyllelse.

I Bodens skolor ska alla barn och ungdomar, i den vardagliga undervisningen, få lärande, framtidstro och verktyg att påverka och forma sin egen och ortens framtid. Skolan i Boden ska förbereda barn och elever så att de har goda kunskaper och kompetenser för att möta framtidens krav.

Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är områden som ska prioriteras och utvecklas i alla verksamheter.

Ladda ner dokument
Verksamhetsplan 2018-2020 utbi...
Ladda ner dokument
Strategisk plan 2019-2022 och ...
Senast uppdaterad: 2020-11-11