valsedel läggs i valurna av kvinnohand

Valnämnden

Valnämnden arbetar främst med att förbereda de allmänna valen vart fjärde år samt valen till Europaparlamentet vart femte år. Nämnden fattar beslut som rör indelning i valdistrikt, var de olika vallokalerna ska finnas och hur röstmottagningen ska organiseras.

Valnämnden består av

 • Michael Engström, ordförande
 • Erika Sjöö (NS), vice ordförande
 • Elsy Jansson (S)
 • Göran Höglund (M)
 • Ida Ask (MP)
 • Arne Gustafsson (SD)
 • Inger Vestman Arvesen (V)

Ersättare

 • Erland Lindström (S)
 • Anna-Karin Nylund (S)
 • Kjell Larsson (KD)
 • Bo Jakobsson (L)
 • Matilda Lundström (C)
 • Åke Carlsson (M)
 • Marita Kofjäll (SD)
Senast uppdaterad: 2020-11-11