Flygfoto i vintermiljö över återvinningscentral. Ett stort antal containrar står på rad.

Återvinningscentraler - ÅVC

På återvinningscentralerna i Bodens kommun kan hushållen lämna det mesta av sitt avfall med några undantag. Hushållen har betalat för tjänsten i och med avfallstaxans grundavgift. Företag kan mot avgift lämna en begränsad mängd avfall, medan förpackningsavfall kan lämnas kostnadsfritt.

På återvinningscentralen, ÅVC, kan privatpersoner lämna saker för återbruk samt de flesta typer av avfall som inte får eller kan kastas i hushållets avfallskärl för brännbart restavfall eller matavfall. Privatpersoner har via avfallstaxans grundavgift betalat för sitt besök om det ryms i personbil eller på mindre släp. Kommer man med lastbil är det en större mängd och hänvisas då till Brännkläppens avfallsanläggning. Företag ska betala per tillfälle enligt fastställd taxa.

På ÅVC måste du sortera ditt avfall noggrant så att det läggs i rätt container eller i rätt hög. Hur avfallet ska behandlas styrs av EU:s avfallshierarki, även kallad avfallstrappan. Sånt som är fungerande men som du bara inte vill ha kvar ska lämnas till återbruk. I andra hand ska det lämnas till materialåtervinning, i tredje hand till förbränning (energiåtervinning) och en del material går inte att förbränna och det grävs ner, deponeras. ÅVC fungerar som mellanlager för det sorterade avfallet innan det skickas vidare för återbruk, energiåtervinning, återvinning, destruktion eller deponi (nedgrävning). 

 I Bodens kommun finns det tre återvinningscentraler och de finns vid

 • Brändkläppens avfallsanläggning i Boden,  
 • Bergvägen i Harads
 • Industrihuset på Hallonvägen i Gunnarsbyn.

På ÅVC träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med frågor om avfall, återvinning och återbruk under ordinarie öppettider, men du måste ta med egen bärhjälp eftersom vår personal av arbetsmiljöskäl inte kan hjälpa dig lasta av. 

Allt avfall ska sorteras och placeras i rätt behållare för att kunna återvinnas på rätt sätt. Tänk på att förpackningar ska sorteras separat. Blandsäckar är inte tillåtet och krav på transparenta sopsäckar är på gång. Farligt avfall lämnas endast på bemannade öppettider i tillsluten behållare och märks med innehåll.

Vissa sorters avfall tas inte emot på ÅVC:

 • Matavfall & brännbart restavfall - ska lämnas i avsett kärl vid fastigheten där avfallet uppstått
 • Bildäck - producentansvar och ska lämnas till auktoriserad  däckfirma
 • Brandsläckare, gastuber och kolsyrepatroner - Brandsläckare ska lämnas till företag med behörighet att ta emot brandsläckare. Gastuber och kolsyrepatroner lämnas hos återförsäljare
 • Fyrverkerier, explosiva  ämnen  och ammunition - lämnas till Polisen
 • Mediciner och kanyler - lämnas till apotek  
 • Skrotbilar - lämnas till återförsäljare eller bildemontering   
 • Balplast - lämnas till producenten alternativt till Brännkläppens avfallsanläggning

Företagsavgift på återvinningscentral

Verksamhetsavfall är sådant avfall som uppstår i samband med produktion av varor och tjänster från alla typer av verksamheter. Därför ska företag betalas behandlingsavgift för sitt avfall och det betalas per tillfälle. För 2024 är taxan 350 kr ex moms/tillfälle. Automatisk företagsfakturering kommer att införas på Brännkläppens ÅVC.

Innan lossning ska företaget ta kontakt med personalen för att fylla i faktureringsunderlag med samtliga uppgifter som efterfrågas. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott och ska täcka kommunens ökade kostnader för omhändertagandet av detta avfall.

Avgiften avser:

 • Avfall till energiåtervinning
 • Deponiavfall
 • Farligt avfall - max 20 liter per tillfälle
 • Bygg- och rivningsavfall så som virke, gips och asbest (begränsade mängder)

El-avfall ska i första hand lämnas på SAVO (Länk), Gjutvägen 10.
Förpackningsavfall omfattas av producentansvar och får lämnas utan kostnad.

Brännkläppens avfallsanläggning

Restproduktbearbetning i Boden AB är en avfallsanläggning som är helägt av Bodens kommun och verksamma på Brännkläppens i Boden. Läs mer på REBAB

Senast uppdaterad: 2024-06-12