återbrukstält och container

Avfall, återvinning och återbruk

Samlad information kring återbruk, återvinning och avfall som kan vara bra att känna till för dig som boende i Bodens kommun. "Avfall är det som blir kvar när fantasin tagit slut."

AKTUELLT

Hösten närmar sig...

Slaktavfall från vilt

Jaktsäsongen är i antågande och vi vill påminna om att slaktavfall från vilt ska grävas ner i skogen med markägarens tillstånd. 
Slaktavfall tas inte emot på Brännkläppens avfallsansläggning och inte heller på ÅVC och det med anledning av anläggningarnas miljötillstånd. 
God jaktlycka önskar vi er.

Automatisk debitering företag på ÅVC

Under hösten införs automatisk företagsdebitering på ÅVC Brännkläppen. Mer information kommer. 

Återvinning av ensilageplast, insamling 2 okt-20 okt 2023

Ensilageplast, balplast, är ett besvärligt material som kräver särskild behandling. Därför tas det inte emot på återvinningscentralen.
Däremot tas det emot på Brännkläppens avfallsanläggning mot en kostnad på 1 990 kr/ton, moms tillkommer. (Priset gäller till och med 2023-12-31.)

Ensilageplasten kan även lämnas in för återvinning, då utan kostnad, och den tas då emot under begränsade insamlingsperioder varje år. I år kommer insamlingen att ske av Kretslopp & Recycling i Sverige AB mellan 2 och 20 oktober på Brännkläppens avfallsanläggning.

Pop up-ÅVC återkommer i september

Vi har under maj kört fyra pop up-ÅVC, då vi kommit ut med personal från Återvinningscentralen, Återvinningsmarknaden och Fritidsbanken och ställt upp en tillfällig ÅVC under några timmar på olika ställen.  Denna gång har vi varit i Unbyn, Heden, på Kårbacken och i Norra Bredåker.
Under september poppar vi upp på ett par andra ställen. Håll utkik. 

Självservice ÅVC Brännkläppen - besök ÅVC när det passar dig

Vi har nu öppnat för Självservice ÅVC på Brännkläppen. Det innebär att du efter att ha genomgått en webbaserad utbildning får tillgång till Brännkläppens ÅVC på obemannad tid. Detta gäller endast privatpersoner. Företag hänvisas även fortsättningsvis till bemannad tid. 

Uppdatering av hemsidan

Vi arbetar vidare med att uppdatera hemsidan för "avfall, återvinning och återbruk". Var uppmärksam på att rubriker och innehåll kan förändras och flyttas under tiden.

Ladda ner dokument
Avfallstaxa 2023
Ladda ner dokument
Renhållningsföreskrifter Boden...
Ladda ner dokument
Sophämtning - Turlista 2023
Ladda ner dokument
Hushållens sorteringsguide A-Ö
Ladda ner dokument
Avfallsplan
Ladda ner dokument
Återbruksplan
Senast uppdaterad: 2023-09-25