Avfall, återvinning & återbruk

Samlad information kring återbruk, återvinning och avfall som kan vara bra att känna till för dig som boende i Bodens kommun. "Avfall är det som blir kvar när fantasin tagit slut."

AKTUELLT

Sommaren snart slut och hösten på väg. 

Balplast - inlämning 12 sep-14 okt
Brännkläppens avfallsanläggning tar emot balplast under perioden fr o m 12 september t o m 14 oktober, vardagar kl. 8-15.

Ska ni sälja villan eller fritidshuset?
Tänk på att göra flyttanmälan gällande vatten och renhållningen via e-tjänsten.

Jakttider
Avfallsanläggningen på Brännkläppen har inte möjlighet att ta emot slaktavfall från vilt och det har att göra med verksamhetens miljötillstånd.
Slaktavfallet grävs ner i skogen med markägarens tillstånd. Tänk på att hålla avstånd till bebyggelse och gång- och cykelvägar. 

Är det någon idé att släpa iväg förpackningarna till en ÅVS?
Jo, det är absolut idé! Du gör faktiskt en STOR skillnad om du sorterar ut dina förpackningar till återvinning istället för förbränning.
Om du går in på FTI:s sida så får du veta vad som händer med dina förpackningar som du lämnar in. https://fti.se/privatperson/atervinningsprocessen.

Panta dina förpackningar med mobilen och tjäna pengar
Du kan dessutom panta dina förpackningar som du bär iväg till ÅVS och få ersättning för dem via appen Bower som startats i samarbete mellan FTI och Bower.
https://www.getbower.com/

Osynligt avfall - det avfall som uppstått vid tillverkningen
När du källsorterar ditt avfall så tar du hand om slutprodukten, men visste du att den största mängden avfall (97%) uppstod vid tillverkningen? Det är därför det är så viktigt att återbruka så mycket som möjligt.
Mer info på sidan Osynligt avfall.

Inget trädgårdsavfall i matavfallskärlet
Det du kastar i ditt gröna kärl ska vara enbart vara brännbart restavfall, d v s det som är kvar efter att du har sorterat ut alla förpackningar och annat material som kan återvinnas. 
I kärlet för matavfall ska endast matavfall kastas. Det är alltså INTE ett kärl för kompost och inget trädgårdsavfall får slängas där. 

Bemanningsfri ÅVC, "Grönt Kort" - nu är det nära
Snart är vi redo att starta upp provkörningen av bemanningsfri ÅVC på Brännkläppen. Mer information kommer.

Uppdatering av hemsidan
Vi arbetar vidare med att uppdatera hemsidan för "avfall, återvinning och återbruk". Var uppmärksam på att rubriker och innehåll kan förändras och flyttas under tiden.  

Ladda ner dokument
Renhållningsföreskrifter
Ladda ner dokument
Sophämtning - Turlista 2022
Ladda ner dokument
Hushållens sorteringsguide A-Ö
Ladda ner dokument
Avfallsplan
Ladda ner dokument
Renhållningstaxa 2022
Ladda ner dokument
Återbruksplan
Senast uppdaterad: 2022-08-25