Avfall & återvinning

Avfall kan innehålla både skadliga och värdefulla ämnen. Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt leder till att avfallet kan återvinnas och omhändertas. Då sparas både energi och naturresurser.

För att vara så miljövänlig som möjlig bör du:

 1. Minimera avfall
 2. Återanvända
 3. Återvinna

I sista hand slänger du ditt avfall. Från matavfallet energiutvinns biogas på Svedjans reningsverk som sedan förfinas och blir till fordonsgas. Bodens kommun har cirka 170 bilar som drivs på fordonsgas. Alla hemtjänstens bilar och även lokaltrafikens bussar drivs på fordonsgas. Det brännbara avfallet förbränns på Bodens Energis anläggning och blir till fjärrvärme och el.

Tips för att minimera ditt avfall:

 • Tänk efter innan ett köp om du verkligen behöver varan.
 • Släng mindre mat - använd resterna och kontrollera om maten är dålig eller inte innan du slänger den. Mat håller oftast längre än bäst-före-datum anger.
 • Använd tygpåsar eller återanvänd plastpåsar när du handlar.
 • Köp refill om det är möjligt.
 • Ge bort upplevelser istället för saker.
 • Handla produkter som har lång hållbarhet och kan repareras.
 • Laga saker istället för att slänga och köpa nytt.
 • Sätt upp en nej-tack-till-reklam på postlådan.
 • Låna eller hyr sådant som du bara behöver använda enstaka gånger.

Återanvändning

Ett sätt att återanvända är att i första hand handla begagnade kläder och prylar. Släng inte dina begagnade saker utan försök att sälja eller lämna till någon återvinningsmarknad. För att framställa textilier, elektronik, glas och porslin krävs stora resurser av miljön. Hela och rena saker kan lämnas till kommunens återvinningsmarknad. Trasiga eller slitna kläder lämnas till textilåtervinning på återvinningscentraler, ÅVC eller i behållare för textilåtervinning på återvinningsstationer, ÅVS.

Återvinning

Genom att källsortera ditt avfall sparas massor med resurser. I Sverige återvinns tre av fyra förpackningar. Var tredje pappersförpackning i din matvarubutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. 
Förpackningar av glas, metall, plast samt tidningar och papper lämnas på närmaste ÅVS. Förpackningarna lämnas till tomma och så rena som möjligt. För att så mycket som möjligt ska rymmas på återvinningsstationerna så är det bra att platta till de förpackningar som går att förminska.

El-avfall lämnas till SAVO eller ÅVC.

Återvinninsgsstationer - länkar finns i länkmenyn på den här sidan.

Matavfallspåsar

Två rullar biopåsar delas ut en gång per år och är endast avsedda för matavfall. 
Mängden påsar bör räcka under ett år om de används på rätt sätt. 
Använd inte dubbla påsar och tänk på att om påsarna används till annat än matavfall kan det medföra högre avgifter. Påsar kan hämtas på medborgarservice i stadshuset eller på ÅVC. 

Ladda ner dokument
Avfallsplan
Ladda ner dokument
Renhållningsföreskrifter
Ladda ner dokument
Sorteringsguide A-Ö
Senast uppdaterad: 2021-10-01