tankning av biogas

Biogas - tankstation

Bodens kommuns tankstation för biogas på gamla A8-området förser kommunen med bränsle till bussar, personbilar och lastbilar.  

Transporter med fossila bränslen bidrar tyvärr till bland annat ökad växthuseffekt, föroreningar, övergödning och  luftförsämring. Sedan år 1995 pågår ett målmedvetet miljöarbete i Boden. Hushållens källsortering av avfall är exempelvis en betydande del i det arbetet. Mat- och avloppsavfall blir biogas som förädlas till fordonsbränsle.

Kommunen har genom förädlingen av rötgas från Svedjans biogasanläggning bidragit till en lokal omställning till alternativa förnyelsebara bränslen och minskad miljöpåverkan. Produktionen motsvarar cirka 700 000 liter bensin. Staten har bidragit med halva investeringsbeloppet.

Fordonsgasen nyttjas av cirka 130 kommunala tjänstefordon, 13 lokalbussar, 3 renhållningsfordon samt dryga 100 privata fordon. Resultatet blir förutom tillgång till betydligt billigare bränsle även rejäla minskningar av kväveoxid- respektive koldioxidutsläpp.

Priset för fordonsgas är ett marknadsmässigt genomsnittspris som beräknas utifrån priset från de sex nordligaste fordonsgasstationerna. Priset justeras den första i varje månad. 

Tankstation för gas

Tankning av gas sker på före detta A8- området.
65°48'10.7"N 21°40'29.0"E
65.802965, 21.674707

Adress: Lavettvägen 2, 961 43  Boden. 
Öppet: Dygnet runt. 
Betalsätt: VISA, MasterCard med flera.
Pris: Justeras månadsvis.

Senast uppdaterad: 2024-02-20