Rosa blomma av arten jättebalsamin.

Invasiva främmande arter

De arter som flyttats från sina naturliga miljöer till ett annat område kallas främmande arter. Det kan röra sig om växter, alger, djur, svampar eller mikroorganismer. I de allra flesta fall gör det här inget, men det finns främmande arter vars egenskaper kan orsaka mycket stora skador på naturen och för viktiga verksamheter i samhället. Det är dessa som kallas invasiva främmande arter.

Hjälp till att hindra spridningen av invasiva främmande arter, släpp inte ut eller lämna dem i naturen om du hittar vad du misstänker är en invasiv främmande art.

Listade som invasiva främmande arter inom EU:

  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Tromsöloka
  • Smal vattenpest

På den här sidan finns länkar till pdf-filer med information och bilder om invasiva främmande arter.

Upptäcker du invasiva främmande arter enligt EU:s lista på någon av kommunens offentliga platser kontakta Medborgarservice 0921-620 00. Det är viktigt att även rapportera till Artdatabanken. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa dessa arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter, forskare och andra i arbetet med att förebygga och hindra fortsatt spridning.

Du kan också rapportera fyra invasiva växter som inte finns på EU:s lista, men som man ändå vill få in rapporter om eftersom de skapar problem i Sverige:

  • Blomsterlupin
  • Parkslide
  • Sjögull
  • Vresros

Alla har en uppgift i arbetet med att stoppa invasiva främmande arter. Du som enskild person kan göra stor nytta.

Ladda ner dokument
Främmande invasiva arter - Allmänt
Ladda ner dokument
Främmande invasiva arter - Trädgård
Senast uppdaterad: 2023-10-13