Taxor och avgifter

Miljö- och byggenheten tar ut avgifter för tillsyn och prövning av åtgärder och verksamheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Se taxor i dokument nedan.

Ladda ner dokument
Timtaxa 2024
Ladda ner dokument
Taxa för offentlig kontroll av...
Ladda ner dokument
Taxa för tillsynsverksamhet en...
Ladda ner dokument
Taxa för prövning och tillsyn ...
Senast uppdaterad: 2024-05-13